Ik heb een arbeidsconflict – wat moet ik doen?

Dienstverlening

Ik heb een conflict op het werk

Ik heb een arbeidsconflict – wat moet ik doen?

Als u een conflict meemaakt op uw werkplek of dagelijks met anderen omgaat, dan is de noodzaak van conflictoplossing op de werkplek van vitaal belang. Of het nu tussen een individu of tussen twee groepen is, de noodzaak om deze conflicten op te lossen is essentieel voor het efficiënt functioneren van elke werkomgeving. Hoewel vaak weggelaten uit onderhandelingen en schikkingsgesprekken, mag een goede bemiddelaar niet worden vergeten. Een mediator is een persoon die over de kennis en ervaring beschikt om beide partijen die bij conflicten betrokken zijn te helpen bij het uitwerken van zinvolle oplossingen.

Conflictbemiddeling kan persoonlijk, telefonisch, schriftelijk of via internet plaatsvinden en vindt plaats met de uitdrukkelijke toestemming van alle betrokken partijen. In een typische bemiddelingssessie kunt u communiceren met een gekwalificeerde bemiddelaar die u door het proces zal begeleiden mediator arbeidsconflict. Het doel van dit proces is om tot een schikking te komen die alle betrokken partijen tevreden stelt, terwijl toch een productieve, zij het positieve, werkrelatie behouden blijft. U wilt niet één van de betrokken partijen vervreemden, maar u moet wel een oplossing vinden waar iedereen baat bij heeft.

Bij het zoeken naar conflictbemiddeling is het belangrijk om op zoek te gaan naar een zeer ervaren, gekwalificeerde bemiddelaar die het concept conflict begrijpt en kan helpen bij het oplossen ervan. Hoewel mediation een ontmoedigende taak kan lijken, is het belangrijk om te weten dat het mediationproces eigenlijk vrij eenvoudig is. U hoeft alleen maar de informatie te verstrekken die de bemiddelaar nodig heeft om het juiste onderzoek uit te voeren, waarna hij of zij de door u verstrekte informatie beoordeelt. Van daaruit krijgt u de verschillende opties te zien die voor u beschikbaar zijn en moet u bepalen welke optie het beste aansluit bij uw behoeften en die van uw collega's. Als je eenmaal een optie hebt gekozen, zal de bemiddelaar je helpen om je gevoelens en verlangens duidelijk over te brengen aan de andere partijen die bij het conflict betrokken zijn.

Klik hier voor meer informatie: The Oak Tree Mediators

xml-rpc

Related Posts